Translation of "capture" to Arabic language:


  Dictionary English-Arabic

Capture - translation :

  Examples (External sources, not reviewed)

Capture
سج ل
Capture
التقط
Capture
الالتقاط
Capture!
امسكها
Capture.
إلتحام
Capture
مـلفات دريـزدن fad(500,500) pos(190,190) الحلقة التــاسعة
Capture
ترجمة برق99
Capture
لون الخط FFFF00 الالتقاط
Capture
تــــــرجمة
Capture
(الحياة السر ية للمراهقين الأميركيين))) الموسم الأول, الحلقة السابعة (الحب للبيع))
Capture image...
سج ل صورة.
Capture mode
وضعي ة الالتقاط
Add Capture
إضافة المقتفي
Remove Capture
أحذف السيل
No Capture
إضافة المقتفي
Audio Capture
التقاط الصوت
Capture Image
سج ل صورة
Capture Date
تاريخ الإلتقاط
Screen capture.
لقطة شاشة.
Rent capture.
12 تحصيل الريع.
My capture?
القبض على
Capture God?
! يلمس الإله
Capture them!
س ر هم!
Capture him.
سره.
Capture the...
نمسك الـ...
Capture her!
امسكوها
Capture them!
أمسكوا بهم
Capture him!
القى القبض عليه
Evading capture.
البقاء, تجنب الاسر
Fugitive gas capture
احتجاز الغاز الهارب
Fugitive gas capture
احتبـاس الغــاز الهارب
capture and disposal
أسر ثاني اكسيد الكربون والتخلص منه
Screen Capture Program
برنامج التقاط الشاشةName
Capture Image Sequence...
احفظ مجموعة صور...
Capture Image Sequence
احفظ مجموعة صور...
Scene capture type
نوع التقاط المشهد
Improving rent capture
تحسين عملية الريع
Tidal CO2 capture
احتجاز ثاني أكسيد الكربون
12. Rent capture.
12 تحصيل الريع.
I capture you.
انا اقبض عليك .
I capture you!
انا اقبض عليك.
I capture you.
انا اقبض عليك.
I capture you!
انا قبضت عليك!
I capture you!
أقبض عليك!
I capture you!
نحن نقبض عليك!

 

Related searches : Data Capture - Value Capture - Screen Capture - Capture Value - Carbon Capture - Image Capture - Capture Data - Capture Attention - Capture Rate - Regulatory Capture - Motion Capture - Capture Information - Capture Imagination - Video Capture